I strona okładki z Polskiego Biuletynu Klubu Rasy Dog Niemiecki IV/2011