I strona okładki z Polskiego Biuletynu Klubu Rasy Dog Niemiecki I/2009
zaprojektowana przez Jana Olszewskiego