reklama z Almanachu 2008 Węgierskiego Klubu Doga Niemieckiego
zaprojektowana przez Jana Olszewskiego