reklama z katalogu:
XIII Wiosennej Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Nowym Dwórze Mazowieckim 08'; Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Ostravie 08' (Czechy),
Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Satu Mare 2008 (Rumunia)

reklama z katalogu: XIII Wiosennej Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Nowym Dwórze Mazowieckim 2008; Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Ostravie 2008 (Czechy), Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Satu Mare 2008 (Rumunia)

***