I strona okładki z Biuletynu Klubu Rasy Dog Niemiecki I/2009

***