Ranking Doga Niemieckiego - Sezon wystawowy 2012

W Sezonie Wystawowym 2012 zasadniczo zmieniły się zasady udziału w samym rankingu. Wszystkie dogi niemieckie zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce, które brały udział w wystawach w roku 2012, zostały uwzględnione w Rankingu Wystawowym na rok 2012 na podstawie kart ocen otrzymanych z oddziałów ZKwP oraz kart ocen nadesłanych przez ich właścicieli (jeżeli były one dostarczone w wyznaczonym terminie).

Zasady ogólne:

Ranking dotyczy dogów niemieckich zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce, a jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najwyżej ocenianych przedstawicieli rasy w danym sezonie.

1. Ranking obejmuje sezon wystawowy liczony pomiędzy 1 stycznia i 31 grudnia.

2. Ranking prowadzony jest z podziałem na płci, czyli z oddzielną punktacją dla psów i suk, według kryteriów:
a) odmiana umaszczenia czyli:
- dogi czarne
- dogi arlekiny
- dogi żółte
- dogi pręgowane,
- dogi błękitne;

b) kategoria wiekowa:
- baby - wiek do 6 miesięcy
- szczenieta - wiek do 6 - 9 miesięcy
- dogi młode - wiek do 9 - 18
- dogi dorosłe (oceny wyłącznie z klas dorosłych)

Oczywiście każdy dog, który w danym sezonie odpowiada swoim wiekiem obu ostatnim kategoriom, bierze udział w rankingu rozdzielnie w kategoriach wiekowych, dogi dorosłe, dogi młode.

Oddzielną kategorię stanowią dogi z klasy weteranów.

3. W rankingu mogą brać udział psy/suki jedynie z oceną doskonałą. Dopuszcza się ocenę bardzo dobrą jedynie z klasy młodzieży, ale uzyskaną wyłącznie na wystawie w kraju, gdzie z definicji nie przyznaje się ocen doskonałych w tej klasie.

4. Punktowany będzie udział w max 12 wystawach (w każedej kategorii z osobna) w kraju lub poza granicami (jeżeli właściciel nie prześle kopii kart ocen swojego psa/psów, punkty zostaną zliczone jedynie na podstawie kart ocen otrzymanych przez Klub z oddziałów ZKwP, które nie zawsze tego obowiązku dotrzymują)

5. Oficjalne wyniki rankingu ogłaszane będą raz w roku na stronie internetowej Klubu Doga Niemieckiego w Polsce, (www.klubdoga.pl) do końca września następnego roku.

6. Pies/suka który na wystawie w Polsce, (niezależnie od rangi wystawy) zajmie PIERWSZE miejsce w swojej klasie w stawce 8 i więcej konkurentów OBECNYCH na ringu, otrzymuje 20 dodatkowych punktów.

7. Psy/suki które zdobędą czołowe miejsca uzyskując w swoich kategoriach najwyższą ilość punktów zostaną uhonorowane tytułem Najlepszy Dorosły/Najlepszy Młody Dog Niemiecki, (np. Najlepszy Młody Dog Niemiecki 2012 w kategorii psy/suki BŁĘKITNE) i otrzymają dyplom.

8. Pies/suka który bez względu na płeć i kategorię uzyska najwyższą ilość punktów spośród wszystkich dogów biorących udział w rankingu, zyska tytuł ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA - NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2012 i otrzyma dyplom oraz Puchar Grand Prix. Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbędzie się podczas najbliższej Wystawy Klubowej, po konkurencjach finałowych.

9. Zgłoszenie psa do rankingu należy przesłać wraz z kopią kart ocen oraz karnetów dokumentujących uzyskane przez psa tytuły najpóźniej do 15 sierpnia 2013.

10. Osiągnięcia psa/suki szacowane będą wg. systemu punktacji, który przedstawia poniższa tabela:

- BIS Wystawy Klubowej - dodatkowo 50 pkt.

- Tytuł Zwyc. Polski, Młodzieżowy Zwyc. Polski oraz analogiczny tytuł zwycięzcy innego kraju (wyłączenie na podstawie wpisu do kraty oceny) - dodatkowo 20 pkt.

- I miejsce na polskiej wystawie w stawce 8 i większej - dodatkowo 20 pkt

- Zwyc. Świata Mł - dodatkowo 100 pkt

- Zwyc. Świata - dodatkowo 120 pkt

- Zwyc. Świata Weteranów - dodatkowo 120 pkt

- BIS Na wystawie światowej dodatkowo:
I - 150 pkt
II - 120 pkt
III - 100 pkt

******

Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbyła się podczas Wystawy Klubowej 2013.

******

LAYLA Flosculi St. Franciscus uzyskał najwyższą punktację w całym rankingu
i otrzymała tytuł
ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA
- NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2012

******

PEŁNĄ LISTĘ REZULTATÓW - Rankingu Doga Niemieckiego 2012
można znaleźć na stronie klubowej - TUTAJ