Ranking Doga Niemieckiego - Sezon wystawowy 2011

Zasady ogólne:

Ranking dotyczy dogów niemieckich zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce, a jego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najwyżej ocenianych przedstawicieli rasy w danym sezonie.

1. Ranking obejmuje sezon wystawowy liczony pomiędzy 1 stycznia i 31 grudnia.

2. Ranking prowadzony jest z podziałem na płci, czyli z oddzielną punktacją dla psów i suk, według kryteriów:
a) odmiana umaszczenia - według zasad przyznawania CACIB, czyli:
- dogi czarne i arlekiny,
- dogi żółte i pręgowane,
- dogi błękitne;

b) kategoria wiekowa:
- baby - wiek do 6 miesięcy
- szczenieta - wiek do 6 - 9 miesięcy
- dogi młode - wiek do 9 - 18
- dogi dorosłe (oceny wyłącznie z klas dorosłych)

Oczywiście każdy dog, który w danym sezonie odpowiada swoim wiekiem obu ostatnim kategoriom, może wziąć udział w rankingu rozdzielnie w kategoriach wiekowych, dogi dorosłe, dogi młode. Decyduje o tym właściciel, nadsyłając dokumentację z wyników zarówno z klasy młodzieży, jak i klas dorosłych.

Oddzielną kategorię stanowią dogi z klasy weteranów.

3. W rankingu mogą brać udział psy/suki jedynie z oceną doskonałą. Dopuszcza się ocenę bardzo dobrą jedynie z klasy młodzieży, ale uzyskaną wyłącznie na wystawie w kraju, gdzie z definicji nie przyznaje się ocen doskonałych w tej klasie.

4. Punktowany będzie udział w min 4 max 12 wystawach (w każedej kategorii z osobna) w kraju lub poza granicami, a o tym, które wystawy mają być uwzględnione decyduje właściciel.

5. Oficjalne wyniki rankingu ogłaszane będą raz w roku na stronie internetowej Klubu Doga Niemieckiego w Polsce, (www.klubdoga.pl) do końca marca następnego roku.

6. Pies/suka który na wystawie w Polsce, (niezależnie od rangi wystawy) zajmie PIERWSZE miejsce w swojej klasie w stawce 8 i więcej konkurentów OBECNYCH na ringu, otrzymuje 20 dodatkowych punktów.

7. Psy/suki które zdobędą czołowe miejsca uzyskując w swoich kategoriach najwyższą ilość punktów zostaną uhonorowane tytułem Najlepszy Dorosły/Najlepszy Młody Dog Niemiecki, (np. Najlepszy Młody Dog Niemiecki 2011 w kategorii psy/suki BŁĘKITNE) i otrzymają dyplom.

8. Pies/suka który bez względu na płeć i kategorię uzyska najwyższą ilość punktów spośród wszystkich dogów biorących udział w rankingu, zyska tytuł ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA - NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2011 i otrzyma dyplom oraz Puchar Grand Prix. Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbędzie się podczas najbliższej Wystawy Klubowej, po konkurencjach finałowych.

9. Zgłoszenie psa do rankingu należy przesłać wraz z kopią kart ocen oraz karnetów dokumentujących uzyskane przez psa tytuły najpóźniej do 15 lutego 2012.:

10. Osiągnięcia psa/suki szacowane będą wg. systemu punktacji, który przedstawia poniższa tabela:

- BIS Wystawy Klubowej - dodatkowo 50 pkt.

- Tytuł Zwyc. Polski, Młodzieżowy Zwyc. Polski oraz analogiczny tytuł zwycięzcy innego kraju (wyłączenie na podstawie wpisu do kraty oceny) - dodatkowo 20 pkt.

- I miejsce na polskiej wystawie w stawce 8 i większej - dodatkowo 20 pkt

- Zwyc. Świata Mł - dodatkowo 100 pkt

- Zwyc. Świata - dodatkowo 120 pkt

- Zwyc. Świata Weteranów - dodatkowo 120 pkt

- BIS Na wystawie światowej dodatkowo:
I - 150 pkt
II - 120 pkt
III - 100 pkt

******

Wyniki rankingu zostały opublikowane w I/12 numerze biuletynu Klubu Doga Niemieckiego. Uroczystość wręczenia dyplomów i pucharu odbyła się podczas Wystawy Klubowej 2012.

******

CASHMER HEAVENLY BLUE Margarejro uzyskał najwyższą punktację w całym rankingu
i otrzymał tytuł
ZWYCIĘZCA RANKINGU KLUBU DOGA - NAJLEPSZY DOG NIEMIECKI 2011

******

PEŁNĄ LISTĘ REZULTATÓW - Rankingu Doga Niemieckiego 2011
można znaleźć na stronie klubowej - TUTAJ