Polskie Derby Doga Niemieckiego

Polskie Derby Doga Niemieckiego 2009 (stosownie do sezonu wystawowego) to konkurs którego celem jest wyłonienie spośród uczestników doga który osiągnął największe sukcesy na polskich ringach wystawowych w danym sezonie. W konkursie może brać udział każdy właściciel doga, który choć raz zaprezentował swojego pupila na którejkolwiek wystawie w Polsce organizowanej przez Polski Związek Kynologiczny) i otrzymał co najmniej ocenę doskonałą (dla klasy szczeniąt i baby wybitnie obiecującą). Zabawa ta odbywa się w obrębie jednego sezonu wystawowego. Sezon wystawowy liczony jest od pierwszego stycznia do 31 grudnia. Chęć uczestnictwa należy zgłosić pod adresem pddn2009@gmail.com i oznacza ona, że dany pies będzie uczestniczył w powyższym konkursie w danym sezonie wystawowym. Wyniki są prezentowane na bieżąco na stronie i aktualizowane po każdym weekendzie. Dlatego uczestnik zobowiązuje się do przesyłania kopii kart ocen po każdej z wystaw, w ciągu miesiąca od dnia oceny. Nie uczynienie powyższego zobowiązania powoduje nie uwzględnienie danego wyniku z wystawy w ogólnej punktacji. W konkursie branych jest pod uwagę maksymalnie 10 rezultatów z wystaw. Jeżeli zostanie nadesłanych więcej wyników, systematycznie gorsze w punktacji będą zastępowane lepszymi. Rezultaty z wystaw są punktowane według zaprezentowanej tabeli. Konkurs jest prowadzony oddzielnie dla psów i suk, w czterech kategoriach wiekowych: szczenięta (oceny z klasy baby i szczeniąt), młodzieży (oceny z klasy młodzieży), psów dorosłych (obejmuje oceny z klasy pośredniej, otwartej i championów) oraz weteranów (oceny z klasy weteranów). Jeżeli pies w danym sezonie uzyskał oceny z różnych grup wiekowych, może niezależnie wziąć udział w rankingu we wszystkich tych grupach. W zależności od ilości uczestników zostanie dodatkowo wprowadzony podział na kategorie związany z umaszczeniem w obrębie grupy młodzieży i psów dorosłych. Jeżeli liczba uczestników przekroczy 30, będzie to podział na trzy grupy: czarne z arlekinami, żółte z pręgowanymi oraz błękitne. Przy co najmniej 90 uczestnikach, będzie pięć grup kolorystycznych. Psy/Suki które zdobędą najwyższą ilość punktów w danej kategorii zostaną uhonorowane tytułami: Najlepsze Szczenię Polskiego Derby Doga Niemieckiego, Młodzieżowy Zwycięzca Polskiego Derby Doga Niemieckiego, Zwycięzca Polskiego Derby Doga Niemieckiego oraz Najlepszy Weteran Polskiego Derby Doga Niemieckiego, danego sezonu wystawowego. Zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani w pierwszym tygodniu stycznia na powyższej stronie internetowej oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i rozety drogą pocztową.

TABELA PUNKTACJI

autorzy tabelki: Alicja Mech, Sylwia Matulewska, Klaudia Karłowicz

Kopie kart ocen można przesłać na adres:
pddn2009@gmail.com
lub tradycyjną poczta z dopiskiem "PDDN" na adres :
Katarzyna Wesołowska
ul. Retkińska 95c m 1
94-004 Łódź

Ponieważ w tym roku konkurs rozpoczyna się ze znacznym opóźnieniem, można uzupełnić wyniki z wystaw które już się odbyły w terminie do końca maja (karty ocen można dosłać do 15 czerwca).

Serdecznie Zapraszam do udziału :)

Polskie Derby Doga Niemieckiego 2009

***