Polskie Derby Doga Niemieckiego 2010
oraz
Polska Liga Doga Niemieckiego - Europa 2010

Polskie Derby Doga Niemieckiego 2010 to konkurs którego celem jest wyłonienie spośród uczestników doga który osiągnął największe sukcesy na polskich ringach wystawowych w sezonie 2010. Natomiast Polska Liga Doga Niemieckiego - Europa 2010 ma na celu wyłonienie doga który osiągnął największe sukcesy na ringach wystawowych Europy w sezonie 2010.

*** W konkursach może brać udział każdy właściciel doga, którego pupil jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce lub w związku kynologicznym innego kraju który zrzeszony jest w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna).

*** W przypadku udziału w konkursie Polska Liga Doga Niemieckiego - Europa 2010 pies musi wziąć udział w co najmniej trzech wystawach poza granicami kraju (w klasie szczeniąt i weteranów wystarczy jedna), patronowanych przez FCI (w przypadku udziału w tym konkursie psów w rękach zagranicznych wystawców wymóg ten dotyczy udziału minimum w 3 polskich wystawach). Pozostałe rezultaty mogą pochodzić zarówno z wystaw w Polsce, organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce, jak i z wystaw zagranicznych (pod patronatem FCI).

*** Zabawa ta odbywa się w obrębie jednego sezonu wystawowego. Sezon wystawowy liczony jest od pierwszego stycznia do 31 grudnia.

*** Wyniki są prezentowane na bieżąco na stronie i aktualizowane po każdym weekendzie. Dlatego uczestnik przesyła informacje o osiągniętych przez psa rezultatach na bieząco. Kopie kart ocen potwierdzające osiągnięte rezultaty musi nadesłać do 9.01.2011. Nie uczynienie powyższego, powoduje nie uwzględnienie wyników z wystaw nie potwierdzonych kartą oceny w ogólnej punktacji.

*** Każdy uczestnik oprócz indywidualnego udziału w konkursie może wziąć udział w konkurencji hodowlanej. Aby dana hodowla mogła pojawić się w konkursie jej właściciel musi na to wyrazić zgodę. W konkurencji hodowlanej nie ma podziału na Ligę i Derby. Maksymalnie można w niej uwzględnić 20 rezultatów z wystaw. Nie ma wymogu zgłaszania psa w konkurencji indywidualnej, aby jego rezultaty mogły być wpisane do rezultatów w konkurencji hodowlanej. Rezultaty mogą pochodzić od dowolnej liczby psów, również psów mieszkających za granicą z danym przydomkiem (i w tym przypadku nie ma wymogu udziału przez nie w 3 polskich wystawach). Jeżeli rezultatów będzie więcej to oczywiście słabsze są odrzucane. Ograniczenia są dwa: w tych 20 rezultatach muszą być rezultaty psów z minimum 3 różnych miotów oraz tylko maksymalnie 10 rezultatów może pochodzić z zagranicy, pozostałe muszą być z Polski.

*** W przypadku indywidualnej punktacji danego psa branych jest pod uwagę maksymalnie 10 rezultatów z wystaw. W konkurencjach hodowlanych do ostatecznego wyniku branych jest pod uwagę maksymalnie 20 rezultatów z wystaw pochodzących od psów z danym przydomkiem hodowlanym. Jeżeli zostanie nadesłanych więcej wyników, systematycznie gorsze w punktacji będą zastępowane lepszymi. Przy czym w przypadku Polskiej Ligi Doga Niemieckiego - Europa wśród tych dziesięciu rezultatów muszą znaleźć się wymagane 3 z wystaw zagranicznych, nawet gdy są słabsze od rezultatów z wystaw w Polsce. Podobny warunek musi być spełniony w konkurencji hodowlanej tzn. wśród tych dwudziestu rezultatów muszą znaleźć się wymagane 3 od przedstawicieli trzech różnych miotów.

*** Rezultaty z wystaw są punktowane według zaprezentowanych tabeli.

TABELA PUNKTACJI - Polskie Derby Doga Niemieckiego 2010

TABELA PUNKTACJI - Polska Liga Doga Niemieckiego - Europa 2010

autorzy tabelek: Alicja Mech, Sylwia Matulewska, Klaudia Karłowicz

*** Konkursy są prowadzony w czterech grupach wiekowych: szczeniąt (oceny z klasy baby i szczeniąt), młodzieży (oceny z klasy młodzieży), psów dorosłych (obejmuje oceny z klasy pośredniej, otwartej i championów) oraz weteranów (oceny z klasy weteranów). Jeżeli pies w danym sezonie uzyskał oceny z różnych grup wiekowych, może niezależnie wziąć udział w rankingu we wszystkich tych grupach. W zależności od ilości uczestników zostanie dodatkowo wprowadzony podział w obrębie poszczególnych grup wiekowych na podgrupy związane z płcią i umaszczeniem. Podziały te będą pojawiały się niezależnie w poszczególnych grupach wiekowych. Jeżeli w danej grupie wiekowej (np. młodzieży) liczba uczestników przekroczy 10 to nastąpi jej podział na dwie podgrupy: psy i suki. Jeżeli w którejś z tych podgrup np. psów, ilość uczestników również przekroczy 10, pojawią się 3 podgrupy związane z umaszczeniem: czarne i arlekiny, pręgowane i żółte oraz błękitne. W ostatniej kolejności może pojawić się podział na pojedyncze umaszczenia, gdy w podgrupie czarnych i arlekinów lub żółtych i pręgowanych liczba uczestników ponownie przekroczy 10.

*** Uczestnicy którzy zdobędą najwyższą ilość punktów w danej grupie wiekowej zostaną uhonorowani odpowiednimi tytułami:
- Najlepsze Szczenię Polskiego Derby Doga Niemieckiego 2010
- Młodzieżowy Zwycięzca Polskiego Derby Doga Niemieckiego 2010
- Zwycięzca Polskiego Derby Doga Niemieckiego 2010
- Najlepszy Weteran Polskiego Derby Doga Niemieckiego 2010
- Najlepsze Szczenię Polskiej Ligi Doga Niemieckiego - Europa 2010
- Młodzieżowy Zwycięzca Polskiej Ligi Doga Niemieckiego - Europa 2010
- Zwycięzca Polskiej Ligi Doga Niemieckiego - Europa 2010
- Najlepszy Weteran Polskiej Ligi Doga Niemieckiego - Europa 2010

Jeżeli w danej grupie wiekowej pojawią się podgrupy związane z płcią, jak i umaszczeniem to tytuły te będą przyznane niezależnie dla poszczególnych płci i kolorów.
Hodowla która zdobędzie najwyższą ilość punktów zostanie uhonorowana tytułem:
- Najlepsza Hodowla Polskiej Ligi Doga Niemieckiego 2010

Jeżeli liczba uczestniczących w tej konkurencji hodowli przekroczy 10, to tytuł ten będzie przyznawany niezależnie w kolorze: czarny i arlekin, żółty i pręgowany oraz czarny i błękitny.

Zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani w pierwszej połowie stycznia 2011 na powyższej stronie internetowej oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i rozety. Wszyscy uczestnicy konkursu nie zależnie od uzyskanych wyników otrzymają pamiątkowe gadżety wystawowe.
Istnieje również możliwość indywidualnego fundowania nagród do której serdecznie zachęcam.



Informacje o uzyskanych wynikach oraz kopie kart ocen można przesłać na adres:
pddn2010@gmail.com - dla konkursu Polskie Derby Doga Niemieckiego 2010
pldn2010@gmail.com - dla konkursu Polska Liga Doga Niemieckiego - Europa 2010

lub tradycyjną pocztą na adres :
Katarzyna Wesołowska
ul. Retkińska 95c m 1
94-004 Łódź

Wszelkie pytania odnośnie zasad konkursów proszę kierować na adres: simbik25@gmail.com