HUMA Czar Olbrzyma posiada uprawnienia reproduktora
na młodzieżowym okresie warunkowych kryć do 14.04.2018

********POWRÓT DO GŁÓWNEGO MENU HUMY