Druskienniki (Litwa) 5.08.2012
klasa otwarta - 20 miesiêcy
handler: Klaudia Kar³owicz
POWRÓT DO GALERII UROCZEJ PANNY