Wilno (Litwa) 17&18.12.2011
klasa młodzieży - 13 miesiąc
handler: Klaudia Karłowicz

POWRÓT DO GALERII UROCZEJ PANNY