Kaz (pierwszy z prawej str.) z bratem Kabuto i siostr± Krunket (merle)