Kabuto (w ¶rodku) z siostr± Krunket (po lewo) oraz bratem Kazem (po prawo)