Hipolita z rodzeństwem: siostr± Haif± (po lewo) i bratem Hum± (w ¶rodku)