Hipolita z przyrodnim m³odszym rodzeństwem: Igthornem (po lewo) i Ingrid (po prawo)