Hagrid (w prawym rogu) z "ko³derk±" z m³odszego przyrodniego rodzeństwa
z miotu "I" Czar Olbrzyma :)