Grimm (w środku) z braćmi: Gandalfem (po lewo u góry) i Gladiusem (po prawo na dole)