Goliath (w środku) z braćmi Gandalfem (po prawo) i Gimlim (po lewo)