Gladius (na pierwszym planie) z ciotk± Enriquet± i rodzeństwem