Gimli (pierwszy od lewej) z braćmi: Goliathem & Gandalfem (pierwszy po prawo)