Enriqueta - pierwsze spotkanie z koniem :)
na zajędciach JB Szkoły Przewodników Psów