Młodzieżowy Champion Polski
III BIS Szczeniąt - Klubu Doga Polski

ENRIQUETA Czar Olbrzyma
HD - A
certyfikat kardiologiczny (2016)


na zdjęciu w wieku 3 latur. 20.12.2014HODOWCA: Katarzyna Wesołowska


WŁAŚCICIEL: Katarzyna Wesołowska