FEMALE - Junior class
(OWACJA Grabowicki Dwór, AMORETKA z Ku¼ni Napoleońskiej
and PRISMA-C Jag-Sza)

***