BITCHES JUNIOR CLASS (III-ISZTAR Myśliwi Wodana
IV-BAYRA Obrowska Tradycja)

BITCHES JUNIOR CLASS (III-ISZTAR Myśliwi Wodana IV-BAYRA Obrowska Tradycja)

***