BITCHES JUNIOR CLASS (I-PISANKA Arhus
II-BASHIRA BASHRA Atheneum III-ISZTAR Myśliwi Wodana
IV-BAYRA Obrowska Tradycja)

BITCHES JUNIOR CLASS (I-PISANKA Arhus II-BASHIRA BASHRA Atheneum III-ISZTAR Myśliwi Wodana IV-BAYRA Obrowska Tradycja)

***