20.06.2015 Spec. Wystawa Dogów Niemieckich "Zlata 2015" Moskwa (Rosja)
- kl.pośrednia (19 miesiąc)

handler: Natalya Prokofyeva

z przyrodnią siostrą CIRILLĄ Czar Olbrzyma