Draco z siostrami: Diun± (po ¶rodku) i Dejanir± (po prawo)