Windsor (Anglia) czerwiec 2014 - prawie 7 miesięcy

handler: Joanna Bielecka