Dora (pierwsza z prawej) z p³aszczowym rodzeństwem