DOLLY z siostr± DRAZETK” (w ¶rodku) i DEJANIR” (na górze)