Ryga - listopad 2014 (£otwa) (Delisa-Abby po lewej stronie)