DAPHNE (pierwsza z lewej) z siostrami: DOR”, DEJANIR” i DRAZETK”