DAPHNE (w ¶rodku) z siostr± DRACONI” (po prawo) i bratem DURINEM (po lewo)