£ód¼ 6.05.2012
klasa po¶rednia - 21 miesi±c
handler: Klaudia Kar³owicz

POWRÓT DO GALERII THEO