Cynthia (na pierwszym planie) z siostr± Cleo i Cymeri±