Cynthia (po prawo) z siostrami: Cymeri± (w ¶rodku) i Calanthe (po lewo)