Cymeria z bratem Celebornem (po lewo) i siostr± Cosmo (po prawo)