Cymeria (w ¶rodku) z siostr± Centuri± (po lewo) i bratem Cormaciem (po prawo)