Cosmo (po prawo w pierwszym rzędzie) z rodzeństwem