Cosmo z siostrami: Calanthe (w ¶rodku) i Cirill± (po prawo)