Cosmo (po prawo) z bratem Celebornem (w ¶rodku) i siostr± Cintr± (po prawo)