Cormac (w ¶rodku) z siostrami Calipso (po lewo) i Cymeri± (po prawo)