Cormac z siostrami Cintr± i Cirill± (po ¶rodku) i bratem Cedriciem (po prawo)