Cormac z siostrami Centuri± (po lewo) i Cymeri± (w ¶rodku)