Cormac z siostr± Calipso (w ¶rodku) i bratem Cedriciem (na górze)