Cleo (w ¶rodku) z siostr± Cymeri± (po lewo) i bratem Celebornem (po prawo)