1.05.2015 Krajowa Wystawa Dogów Niemieckich, £ód¼ (Polska)
- kl.championów (2 lata i 6 miesi±c)

handler: Katarzyna Weso³owska, fot. Nasze Psy