Cirilla (na pierwszym planie, po prawo) z rodzeństwem