Cirilla (na pierwszym planie, po lewo) z rodzeństwem